Ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδηγία για τα ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα

Read more

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Read more