Υπηρεσίες Πληροφορικής

Δομημένη Καλωδίωση

Μελετάμε, Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε και Πιστοποιούμε συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές σας ανάγκες, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων.

Η εταιρίας μας ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς είναι σε θέση να δώσει έξυπνες και πρακτικές λύσεις ακόμα και στην πιο πολύπλοκη εγκατάσταση.

Εξοπλισμός – Λογισμικό

Αναλαμβάνουμε την Εγκατάσταση νέου ή/και την Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Λογισμικού διαφόρων κατασκευαστών. Για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού και λογισμικού. Οι συνεργασίες αυτές, αφενός της εξασφαλίζουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες, αφετέρου της επιτρέπουν την παροχή μεγάλης γκάμας υπηρεσιών, από μελέτες και σχεδίαση λύσεων έως υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης κάθε εγκατάστασης με διαφορετικά επίπεδα κάλυψης, παρέχοντας:

 • Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης: ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, στη μέγιστη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών και στη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης.
 • Υπηρεσίες After-Sales: Συντήρηση και Επισκευή εξοπλισμού καθώς και Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού και Εφαρμογών.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη: Η εταιρεία μας παρέχει τηλεφωνικά υπεύθυνες συμβουλές και οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Απομακρυσμένη Διαχείριση Συστημάτων (Remote Management & Administration): Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και ελέγχου (monitoring) μέσω εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Υποστήριξη On Site: Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπου κρίνεται αναγκαίο, και επιλέγει την καλύτερη δυνατή λύση για την επίλυση του προβλήματος.

Μελέτη – Ανάλυση – Σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που συμπεριλαμβάνουν την ανάλυση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τον επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας του μηχανογραφικού σας συστήματος.

Οι μελέτες πληροφορικής έχουν ως τελικό τους στόχο:

 • Την αύξηση της διαθεσιμότητάς του πληροφοριακού σας.
 • Την διασφάλιση των δεδομένων σας.
 • Την απεριόριστη επεκτασιμότητα του διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μειωμένα κόστη.
 • Τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος.

Με την αναλυτική καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών σας αναγκών, και την τεκμηριωμένη μελέτη ενός νέου πληροφορικού συστήματος, διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της επένδυσης σας.

Ανάκτηση Δεδομένων

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση δεδομένων από κάθε τύπο αποθηκευτικού μέσου:

 • Επαναφορά σβησμένων αρχείων
 • Ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο
 • Ανάκτηση από USB Flash ή κάρτα μνήμης
 • Ανάκτηση δεδομένων απο SSD δίσκο
 • Ανάκτηση από Server / RAID / SAS / SCSI
 • Ανάκτηση Δεδομένων από κινητό τηλέφωνο
 • Ανάκτηση Βίντεο από καταγραφικό σύστημα ασφαλείας DVR

ERP – CRM

Υλοποιούμε σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης (ERP, CRM) που απλοποιούν όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, αποβάλλοντας την πολυπλοκότητα από την καθημερινή της λειτουργία. Τις προσαρμόζουμε απολύτως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, με την ελάχιστη επένδυση σε κόστος και πόρους IT.

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα συστημάτων αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων, κατάλληλα σχεδιασμένων για να απαντούν στις επιχειρηματικές ανάγκες όλων των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

Τηλεφωνία IP

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί σήμερα το κύριο μέσο επικοινωνίας της επιχείρησης. Ένα αξιόπιστο και προηγμένο τεχνολογικά τηλεφωνικό κέντρο συμβάλει δραστικά στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλει και στο χτίσιμο της εικόνας της επιχείρησης.

Παρέχουμε σύγχρονες λύσεις τηλεπικοινωνιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης. Όλες οι λύσεις συνεργάζονται με υπάρχουσες εταιρικές εφαρμογές (Outlook, ERP, CRM) και είναι δυνατή η λειτουργία τους με οποιοδήποτε εξοπλισμό είναι βασισμένος στην IP τεχνολογία

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των λύσεών μας είναι:

 • Ευελιξία και απόδοση με ελάχιστο κόστος
 • Απεξάρτηση από τα κοστοβόρα, ιδιοταγή συστήματα
 • Αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερη διαχείριση πόρων
 • Καλύτερη εκμετάλλευση του εύρους ζώνης
 • Ευκολία διαχείρησης του δικτύου

Συστήματα Ασφαλείας

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν τον έλεγχο πρόσβασης, την περιμετρική ασφάλεια, την ψηφιακή καταγραφή εικόνας και την επόπτευση χώρων. Διαθέτουμε συστήματα ασφάλειας από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, προσφέροντας ποιοτικές λύσεις με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, όσο και τις ιδιαιτερότητες του χώρου που θα πρέπει να προφυλαχθεί.

© Copyright - Comperio