Τηλεφωνία IP

ip telephony

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί σήμερα το κύριο μέσο επικοινωνίας της επιχείρησης. Ένα αξιόπιστο και προηγμένο τεχνολογικά τηλεφωνικό κέντρο συμβάλει δραστικά στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα συμβάλει και στο χτίσιμο της εικόνας της επιχείρησης.


Παρέχουμε σύγχρονες λύσεις τηλεπικοινωνιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης. Όλες οι λύσεις συνεργάζονται με υπάρχουσες εταιρικές εφαρμογές (Outlook, ERP, CRM) και είναι δυνατή η λειτουργία τους με οποιοδήποτε εξοπλισμό είναι βασισμένος στην IP τεχνολογία


Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των λύσεών μας είναι:

  • Ευελιξία και απόδοση με ελάχιστο κόστος
  • Απεξάρτηση από τα κοστοβόρα, ιδιοταγή συστήματα
  • Αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερη διαχείριση πόρων
  • Καλύτερη εκμετάλλευση του εύρους ζώνης
  • Ευκολία διαχείρησης του δικτύου