Εξοπλισμός & Λογισμικό

hardwware and software

Αναλαμβάνουμε την Εγκατάσταση νέου ή/και την Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Λογισμικού διαφόρων κατασκευαστών. Για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού και λογισμικού. Οι συνεργασίες αυτές, αφενός της εξασφαλίζουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες, αφετέρου της επιτρέπουν την παροχή μεγάλης γκάμας υπηρεσιών, από μελέτες και σχεδίαση λύσεων έως υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας.

dell
 microsoft

 intel
 hp  watchguard  apc
 eset  softone  toshiba
xerox oki