Μελέτη - Ανάλυση - Σχεδιασμός

consulting
Η εταιρία Comperio αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που συμπεριλαμβάνουν την ανάλυση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τον επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας του μηχανογραφικού σας συστήματος.

Οι μελέτες πληροφορικής έχουν ως τελικό τους στόχο:

  • Τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος.
  • Την αύξηση της διαθεσιμότητάς του πληροφοριακού σας.
  • Την απεριόριστη επεκτασιμότητα του διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μειωμένα κόστη.
  • Την διασφάλιση των δεδομένων σας.    

Με την αναλυτική καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών σας αναγκών, και την τεκμηριωμένη μελέτη ενός νέου πληροφορικού συστήματος, διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της επένδυσης σας.