Cloud Backup

cloud backup

 

cloudburl

Cloud Backup

Το Cloud backup είναι η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα των αντιγράφων ασφαλείας, γιατί είναι η μόνη διαδικασία που προστατεύει πραγματικά το 100% των δεδομένων της εταιρείας.

cloudburl

Γρήγορο

Τα αρχεία τεμαχίζονται σε πολλά μικρότερα τμήματα και αποστέλλονται μόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί. Επιπλέον τα δεδομένα συμπιέζονται πριν αποσταλούν στους Server μας, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται ακόμα περισσότερο η αποστολή του Backup.

cloudburl
 

Ασφαλές


Τα αρχεία είναι πάντα κρυπτογραφημένα. (256bit με πρωτόκολλο AES).

cloudburl
 

Οικονομικό

Το Cloud Backup δεν χρειάζεται εξοπλισμό, ούτε συντήρηση και δεν απαιτεί χρόνο από τον διαχειριστή. Το Backup365 γίνεται ακόμα πιο προσιτό, καθώς τιμολογήστε μόνο για το χώρο που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα δεδομένα σας, στους server μας.